Ochrana osobních údajů | Targa Florio

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků této webové stránky ("osobní údaje“) jsou získávány a uchovávány v souladu s platnou právní úpravou, zejména s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( „Nařízení“).

Správcem osobních údajů je společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava („Kofola“),

Kofola veškeré osobní údaje získané prostřednictvím této webové stránky užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Kofola s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Nařízení.

Společnost Kofola prohlašuje, že shromažďuje osobní údaje návštěvníka pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovává je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, tzn. za účelem zlepšování kvality naší webové stránky. Takto získané osobní údaje anonymizujeme a dále používáme pro měření, hodnocení analyzování návštěvnosti a vytváření statistik.

Souhlas se zpracováním osobních údajů návštěvníka je udělován, není-li uvedeno jinak, bez časového omezení, avšak pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů návštěvníků této webové stránky může společnost Kofola pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Podrobnější informace o tom, jak společnost Kofola zpracovává a chrání osobní údaje, a o tom, jak mohou být práva subjektů osobních údajů uplatňována, jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných  na adrese: https://www.kofola.cz/kofolafiles/settings/February2020/U0P5En1s3dr0ENoDpPTR.pdf